LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more
Contact worldmap

LANXESS – sa puso ng industriyang pangkemikal

Ang LANXESS ang nangunguna sa kumpanya na gumagawa ng espesyal na mga kemikal. Ang buod pang-negosyo ng LANXESS ay pag-unlad, pagkatha at pagkalakal ng mga plastik, mga intermediate at mga espesyal na kemikal. Marami pa sa impormasyon hinggil sa amin ay matatagpuan sa sarili naming website:

www.lanxess.com

Kontak

LANXESS Pte. Ltd., #07-10/18 ICON@IBP Tower B, 3A International Business Park, 609935 Singapore

Chuck Yan
Advanced Industrial Intermediates

Phone: +65 6725 5783
Fax: +65 6725 4890

send E-Mail close

LANXESS Pte. Ltd., #07-10/18 ICON@IBP Tower B, 3A International Business Park, 609935 Singapore

Shirley Chong
High Performance Materials

Phone: +65 6725 5817
Fax: +65 6725 4817

send E-Mail close

LANXESS Pte. Ltd., 3A International Business Park, 609935 Singapore

Mark Seah
Liquid Purification Technologies

Phone: +65 6725 5814
Fax: +65 6725 4888

send E-Mail close

LANXESS Pte. Ltd., #07-10/18 ICON@IBP Tower B, 3A International Business Park, 609935 Singapore

Northern Chemical Sales Corp.
Leather


close

Material Protection Products, 16 Joo Koon Crescent, 629018 Singapore

Colin Lim
Material Protection Products

Phone: + 65 6725 5837
Fax: + 65 6725 4753

send E-Mail close

LANXESS Pte. Ltd., #07-10/18 ICON@IBP Tower B, 3A International Business Park, 609935 Singapore

Alicia Lim
Rhein Chemie Additives

Phone: +65 6725 5833
Fax: +65 6725 4833

send E-Mail close

LANXESS Pte. Ltd., 3A International Business Park, 609935 Singapore

Roy Lay
Saltigo

Phone: +65 6725 5889
Fax: +65 6725 4888

send E-Mail close

LANXESS Pte. Ltd., 3A International Business Park, 609935 Singapore

Chumlong Taphun


Phone: +65 6725 5713
Fax: +65 6725 4888

send E-Mail close

Paghahanap ng Produkto

Note
Noted pages
Send