LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more
Contact worldmap

LANXESS – sa puso ng industriyang pangkemikal

Ang LANXESS ang nangunguna sa kumpanya na gumagawa ng espesyal na mga kemikal. Ang buod pang-negosyo ng LANXESS ay pag-unlad, pagkatha at pagkalakal ng mga plastik, goma, mga intermediate at mga espesyal na kemikal. Marami pa sa impormasyon hinggil sa amin ay matatagpuan sa sarili naming website:

www.lanxess.com

Kontak

LANXESS Pte. Ltd., 3A International Business Park, 609935 Singapore

Chuck Yan
Advanced Industrial Intermediates

Phone: +65 6725 5783
Fax: +65 6725 4890

send E-Mail close

InPolChem Trading, 29 Antoinette St. Parkway Village, 1106 Quezon City

Gregorio Pangan
High Performance Elastomers

Phone: +632-361-7189
Fax: +632-361-9002

send E-Mail close

LANXESS Pte. Ltd., 3A International Business Park, 609935 Singapore

Shirley Chong
High Performance Materials

Phone: +65 6725 5817
Fax: +65 6725 4817

send E-Mail close

LANXESS Pte. Ltd., 3A International Business Park, 609935 Singapore

Mark Seah
Liquid Purification Technologies

Phone: +65 6725 5814
Fax: +65 6725 4888

send E-Mail close

LANXESS Pte. Ltd., 3A International Business Park, 609935 Singapore

Northern Chemical Sales Corp.
Leather


close

Material Protection Products, 16 Joo Koon Crescent, 629018 Singapore

Colin Lim
Material Protection Products

Phone: + 65 6725 5837
Fax: + 65 6725 4753

send E-Mail close

LANXESS Pte. Ltd., 3A International Business Park, 609935 Singapore

Alicia Lim
Rhein Chemie Additives

Phone: +65 6725 5833
Fax: +65 6725 4833

send E-Mail close

LANXESS Pte. Ltd., 3A International Business Park, 609935 Singapore

Roy Lay
Saltigo

Phone: +65 6725 5889
Fax: +65 6725 4888

send E-Mail close

LANXESS Pte. Ltd., 3A International Business Park, 609935 Singapore

Chumlong Taphun
Tire & Specialty Rubbers

Phone: +65 6725 5713
Fax: +65 6725 4888

send E-Mail close

Paghahanap ng Produkto

  • Name / CAS
  • Industry
Note
Noted pages
Send